אפרת רמתי - ליווי להצלחה עסקית

כניסה למערכת הניהול

אחד מסודות ההצלחה הוא לסרב לתת לעיכובים זמניים להביס אותך

~ מארי קיי, 1915-2001 ~