אפרת רמתי - ליווי להצלחה עסקית

כניסה למערכת הניהול

אנשים מתחרים עד נשימתם האחרונה

~ מייקל אייזנר, יו"ר דיסני ~