אפרת רמתי - ליווי להצלחה עסקית

כניסה למערכת הניהול

אם הפטיש הוא הכלי היחיד המצוי בידך, לא יעלה גודלה של הבעיה
שעליך לפתור על גודלו של מסמר

~ א. מאסלו ~